Информация за реклама


Условия:

 • Рекламните материали се изпращат най-късно до един работен ден преди старта на кампанията.
 • Кампаниите, които не са по годишен договор, се заплащат предварително.
 • Рекламодателят носи отговорност за авторски и други права по излъчваните реклами.
 • e-spisanie.com осигурява достъп до онлайн статистика на рекламната кампания.
 • e-spisanie.com си запазва правото да откаже излъчване на реклама, ако прецени, че по някакъв начин тя би уронила престижа на сайта.

Отстъпки (За обем*)

 • 3 000 - 5 000 лв. 5%
 • 5 001 - 8 000 лв. 7%
 • 8 001 - 11 000 лв. 9%
 • 11 001 - 15 000 лв. 15%
 • 15 001 - 20 000 лв. 17%
 • 20 001 - 25 000 лв. 20%
 • 25 001 - 30 000 лв. 22%
 • 30 001 - 40 000 лв. 25%
 • над 40 000 лв. 30%
 • При едновременна публикация на реклама в clubs1.bg и e-spisanie.com - допълнителна отстъпка 3%.

* Отстъпките са с натрупване за календарна година и се начисляват на база натрупан обем в сайтoвете clubs1.bg, autocatalog.bg и e-spisanie.com.

За рекламна агенция

 • Отстъпка за рекламна агенция - 15%