СПИСАНИЕ ClubS1 брой 274

Пиастри – новата изгряваща звезда

брой 274 Представянето на Оскар Пиастри още през миналата година, която бе първа за него във Формула 1, предизвика много позитивни оценки. Този сезон не започна така блестящо. Но младият австралиец прави все по-впечатляващи квалификации и състезания. Имахме възможност да сме с младежа от Мелбърн по време последните няколко уикенда и да надникнем към част от причините за успеха му – и не само във Формула 1, но и в малките категории. В тях той правеше още по-силно впечатление. Печелеше ги още в първи си сезон като участник.
Пиастри със сигурност е една от интересните теми в падока напоследък, но в центъра на вниманието попаднаха в голяма степен публикуваните нови правила за 2026 г. Обръщаме им специално внимание. Още повече, защото около тях все още има не малко неясноти и съмнения, изразени от пилоти, шефове, медии.
Не затихва и шумът около Ейдриан Нюи. Появата му в Монако в екип на Ред Бул накара мнозина да повдигат вежди. Информациите, че Ферари може и да няма вече същия интерес към него наляха вода в мелницата на онези, които твърдят, че великият конструктор може и да се оттегли. Каквото и да реши обаче, направеното от него ще остане в историята и Паоло Д’Алесио ни връща към първата част от най-великите му проекти във Формула 1. Те му създадоха репутацията, превърнала го в една от важните фигури в падока завинаги.
Гран при на Монако си остава едно от най-престижните състезания в календара на Формула 1 и нашите пратеници в падока тази година направиха един специален материал за маршалите около трасето. Те са част от легендата и заслужават особено уважение, което често не им се отдава.
Накрая, но не на последно място, отделихме заслужено място на успеха на Никола Цолов в спринта по улиците на Монте Карло във Формула 3. Той накара всички ни да сме горди, че българският химн звучи за първи път след автомобилна надпревара в прочутото княжество, където тези състезания имат традиция от почти един век!

Списание ClubS1 е част от програмата за лоялност на Shell – ClubSmart. Можете да получите достъп до електронния вариант на списание ClubS1 и с ваучер, като замените част от своите ClubSmart точки.

Приятно четене!
Иван Тенчев

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА E-SPISANIE.COM

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА САЙТА E-SPISANIE.COM

Предмет на настоящия документ е употребата на сайта e-spisanie.com (наричан по-долу „САЙТ"). Настоящите Общи условия представляват договор между Вас и „Клуб спийд принт” ООД, с който получавате правото да използвате услугите на САЙТА за лични и нетърговски цели при спазване на подробно описаните по-долу условия. Чрез регистрацията си и достъпа до САЙТА, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. „Клуб спийд принт” ООД има изключителни права върху САЙТА и има право да променя и/или изменя настоящите Общи условия.
УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. КЛУБ СПИЙД ПРИНТ ООД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време тук.

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. „ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

2. „СЪДЪРЖАНИЕ" са всички текстове, графики, снимки, лога, както и комбинация от тях, публикувани на сайта e-spisanie.com и/или в дигиталните версии на съответните издания от служители на издателството.

3. „ЕЛЕКТРОННИ СПИСАНИЯ” са електронни (дигитални) варианти на периодчни издания.

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

1. “Клуб спийд принт” ООД предоставя на Потребителите на сайта срещу съответните такси достъп до следните услуги:
(a). Закупуване на достъп до отделни броеве на ЕЛЕКТРОННИ СПИСАНИЯ, чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната цена. 
(b). Закупуване на абонамент за достъп до ЕЛЕКТРОННИ СПИСАНИЯ срещу съответната абонаментна цена и при съобразяване със и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че САЙТЪТ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

3. За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото оборудване необходимо за достъп до World Wide Web, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. САЙТЪТ само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

III. АВТОРСКИ ПРАВА. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП. СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА.

1. Правата на интелектуална собственост върху дигиталните версии на изданията, принадлежат на издателите им и са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права.

2. Потребителят получава правото на достъп до услугите на сайта срещу съответните такси единствено за лични /нетърговски/ цели.

3. Потребителят получава достъп до дигиталните версии на съответните издания, като може да отпечатва отделни материали от тях, за да ги използва за лични /нетърговски/ цели, при условие, че запази всички индивидуализиращи белези за търговска марка и принадлежност на чужди права на интелектуална собственост.

4. Правото на достъп на Потребителя до съдържанието не включва правото:
(a). то или част от него да се копира или възпроизвежда в електронен или печатен вариант в друг уеб сайт, електронен бюлетин, мейлинг лист, сървър или друго устройство за съхранение на данни без изричното писмено съгласие на „Клуб Спийд принт” ООД или издателя на съответното списание;
(b). то или част от него да се променя, препубликува, разпространява, препродава, използва за създаване на производни материали, без изричното писмено съгласие на „Клуб Спийд принт” ООД или издателя на съответното списание;
(c). от него да се премахват знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост.

5. Потребителят безусловно и неотменимо се съгласява, че свалянето или отпечатването на съдържание от Сайта, защитено от авторско право, не означава придобиване на право на собственост върху съответното съдържание и то не може да се разпространява, препродава, използва за създаване на производни материали, без изричното писмено съгласие на Клуб Спийд принт ООД.

6. За да препубликува, възпроизвежда, копира, разпространява в електронен или печатен вариант собственото съдържание на Клуб Спийд принт ООД, Потребителят трябва да има изричното писмено съгласие на издателя на съответното издание.

7. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходните алинеи, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост, Потребителят дължи на Клуб Спийд принт ООД обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението, съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

IV. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СУМИ

1. Всички цени на Сайта са обявени в български левове и с включен данък добавена стойност (в случай, че се дължи такъв). 

2. Дължимата от Потребителя цена е посочената в заявката за покупка към момента на подаване на заявката.

3. Потребителят плаща дължимата цена авансово в лева по някой от следните начини:
(a). Чрез банкова карта чрез виртуален пос терминал (ОББ);
(b). По банков път на посочена от Издателството сметка;
(c). Чрез разплащателната система на ePay.bg;
(d). В брой на място на адреса на Издателството;
(е). Системата за разплащане easypay.bg
(f). Системата за разплащане paypal.com

4. При плащане по банков път Потребителят заплаща цената на закупените от него продукти в срок до 5 (пет) работни дни от подаване на заявката. Издателството предоставя достъп до съответните издания до 24 часа след постъпване на плащането в сметката.
5. При заплащане чрез банкова карта и чрез разплащателните системи на ePay.bg, easypay.bg и  paypal.com достъпа до закупените електронни издания се получава автоматично след приемане на плащането. 

6. Потребителят има право на достъп до всеки закупен електронен брой минимум от 3 месеца. Ако достъпът на Потребителя до Сайта е прекратен от „Клуб Спийд принт” ООД предварително, на Потребителя ще му бъде възстановен неизползвания след прекратяването остатък от предплатената сума в разумен срок, освен ако прекратяването се дължи на нарушаване на настоящите Общи условия.

7. При невъзможност да достави закупения от Потребителя продукт, „Клуб Спийд принт” ООД възстановява в пълен размер заплатената от Потребителя сума за закупуване на съответния продукт в разумен срок.

8. В случай, че издание за което сте абониран спре да излиза, „Клуб Спийд принт” ООД се задължава да съдейства за възстановяване на част от цената от издателстеля на спрялото ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ. 

8. Ако Потребителят изрази желание достъпът му до Сайта да бъде прекратен, независимо от причината, „Клуб Спийд принт” ООД не дължи на Потребителя възстановяване на неизползвания до времето на прекратяването остатък от предплатената сума.

9. Възстановяване на заплатени от потребителя суми става само към кредитната /дебитна/ карта, с която е направена първоначално покупката или към банковата сметка, от която първоначално е преведена сумата от Потребителя.

V. РЕГИСТРАЦИЯ, ПАРОЛИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. За да получи достъп до услугите на Сайта и правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите на сайта продукти, Потребителят следва предварително да се регистрира като попълни съответната форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (онлайн) на страниците на Сайта и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.

2. При попълване на регистрационната форма Потребителят се задължава да предостави пълна, вярна, истинска и точна информация, както и да уведоми Издателството в случай на промяна в тази информация.

3. Чрез отбелязване в полето „Прочетох и съм съгласен с условията" и натискане на виртуалния бутон „Продължи", Потребителят извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги безусловно и се задължава да ги спазва.

4. Всяка регистрация е само за един Потребител. Потребителят не може да споделя своето потребителско име и парола с друг потребител, нито да прехвърля абонамента си. „Клуб Спийд принт” ООД не позволява достъп до сайта на много потребители през едно потребителско име и парола. При регистриране на подобен случай „Клуб Спийд принт” ООД може да прекрати достъпа до сайта на съответния Потребител без уведомление и без допълнителни задължения към него.

5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, САЙТЪТ има право да закрие и/или изтрие информацията без специално уведомяване и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

6. Клуб Спийд принт ООД си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

7. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, „Клуб Спийд принт” ООД уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

1. „Клуб Спийд принт” ООД е вписан в „Регистъра за администриране на лични данни и водените от тях регистри", съобразно Закона за защита на личните данни.

2. Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от САЙТЪТ по електронен път - в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на„Клуб Спийд принт” ООД

3. Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ както и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от САЙТЪТ за целите на поддръжка на определени функционалности на предоставената УСЛУГА или РЕКЛАМА.

4. „Клуб Спийд принт” ООД изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че не е упълномощил лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни или каквито и да било други цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5. „Клуб Спийд принт” ООД си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

6. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

VII. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ако същото е свободно) и ПАРОЛА за достъп до всички УСЛУГИ на САЙТА, след като извърши процеса на регистрация.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно САЙТА за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността. Също така се съгласява да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход) в края на всяка сесия (след използването им).

4. В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, САЙТЪТ предлага опция за възстановяване на паролата на акаунта при правилно въвеждане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на електронната поща асоциирана с акаунта при регистрация.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Всяка от страните може да прекрати настоящия Договор по всяко време независимо от причината за това.

2. „Клуб Спийд принт” ООД е в правото си да прекрати достъпа на Потребителя до услугите на сайта, без това да поражда задължения към Потребителя, включително, но не само в случаите, когато „Клуб Спийд принт” ООД прецени, че Потребителят извършва неправомерни действия или нарушава разпоредбите на настоящите Общи условия.

3. Прекратяването на достъпа до Сайта, независимо от причината, може да стане без предварително известие от страна на „Клуб Спийд принт” ООД, което е в правото си да деактивира или изтрие профила на Потребителя и всякаква информация, свързана с него, както и да забрани бъдещ достъп до Сайта.
4. Прекратяването на достъпа до Сайта не освобождава Потребителя от изискванията и задълженията в Раздел III от настоящите Общи условия. 

IX. ДРУГИ

1. „Клуб Спийд принт" ООД си запазва правото да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги на САЙТА без предварително известяване.

2. „Клуб Спийд принт" ООД си запазва правото да изпраща на потребителите на САЙТА административни съобщения, системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. Тези комуникации се считат за част от използването на услугите и Вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.

3. Регистрирайки се в САЙТА Вие давате своето съгласие да получавате информационни бюлетини от сайтовете под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване „Клуб Спийд принт" ООД ще Ви предоставя възможност за да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.

4. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в САЙТА, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

5. САЙТЪТ си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 12 месеца и няма активност в сайта.

6. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че САЙЪТЪТ е свързан с тази мрежа, Клуб Спийд принт ООД не гарантира, че потокът информация към и от e-spisanie.com няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

X. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. С оглед периодично допълване и модификации на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „Клуб Спийд принт" ООД. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги, както и при изменение в икономическите условия.

2. При извършване на промени в Общите условия, „Клуб Спийд принт" ООД довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на САЙТА. „Клуб Спийд принт" ООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.

3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат възможността да заявят в срока по предходния член чрез изпращане на съобщение до „Клуб Спийд принт" ООД, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от „Клуб Спийд принт" ООД, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и „Клуб Спийд принт" ООД за ползване на услугите, предоставяни чрез САЙТА, при което „Клуб Спийд принт" ООД има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на Клуб Спийд принт ООД и влизат в сила считано от 10.09.2012 г.

 

________________________________________________________________________________________________

MastercardVisa                                                                   Mastercard SecureVisa Verificated

Инструкция за онлайн пазаруване

1. Изберете брой или броеве, които искате да четете онлайн като натиснете бутона „Добавете в количката". Броевете, достъпни в електронен вариант, се намират в менюто „Виртуална книжарница".

2. Ако искате да се абонирате, влезте в менюто „Избери своя абонамент". От падащото меню изберете списанието, след което изберете за колко месеца искате да бъде абонамента. Ще се появи прозорец, в който трябва да изберете брой, от който да започне да ви тече абонамента.

3. След като сте направили Вашия избор, натиснете бутона „Количка". Ще се появи списък с избраните от Вас стоки. Можете да премахнете някое списание, да се върнете в „Виртуална книжарница", за да добавите други списания или абонаменти, или да преминете към приключване на поръчката, като натиснете бутона „Плати".

4. Системата ще Ви покани да се регистрирате или логнете в сайта в случай, че вече имате направена регистрация. Ако вече имате регистрация, използвайте формата за вход. Ако все още не сте се регистрирали, използвайте формата за регистрация.

5. Вече сте в страницата „Плащане". Тук следва да попълните Вашите данни, след което да изберете начина на плащане. Възможни са следните вариантите на плащане:

- чрез ePay.bg
ePay.bg е Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки. За да може да извършите плащане по този начин, е необходимо да имате регистрация в ePay.bg.

При успешна транзакция на екран се визуализира транзакционна бележка, която разпечатвате или запазвате. Автоматично получавате достъп до закупените електронни броеве.

- с банкова карта
При заплащане с банкова карта се отваря платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта .

Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Veryfied by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация.

При успешна транзакция на екран се визуализира транзакционна бележка, която разпечатвате или запазвате. Автоматично получавате достъп до закупените електронни броеве.

- с банков превод
Ако изберете плащане с банков превод, следва да преведете по изписаната банкова сметка сумата на вашата поръчка. Задължително трябва да изпишете номера на поръчката в платежното нареждане. След получаване на плащането в сметката ни, в срок до 2 работни дни ще Ви бъде активиран достъп до закупените броеве.

 

________________________________________________________________________________________________

MastercardVisa                                                                   Mastercard SecureVisa Verificated

Сигурно Online разплащане с банкови карти

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка (ОББ).

- Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).

- В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

Банковите карти с които можете да направите on-line разплащане са: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY.
Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще бъдат приети само ако са регистрирани за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

Моля проверете също така дали вашата карта е отворена от вашия издател за транзакции в Интернет.

Максималната сума за транзакция в сайта ни е 10 000 лева.

Данните, които клиентът трябва да попълни за плащане с карта, са:
- Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)
- Данни за автентикация (За идентифицирането ви като картодържател, платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode). В случай, че сте регистрирани от вашата банка издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница, където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

ВАЖНО:

Транзакционната валута (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е български лев.

e-spisanie.com НЕ събира картови данни и като търговец няма достъп до тях, а само обслужващата ни банка.

e-spisanie.com спазва стриктно политиката си за защита на личните данни на потребителите си, публикувана в общите условия, с които сте се съгласили при регистрация на сайта,

 

За връзка с отдел продажби:

София 1680
жк Борово, ул."Родопски извор" 56А, ет. 2, ап. 4
тел.: +359 2 489 08 21, 359 2 950 55 80
e-mail: sales@e-spisanie.com

Ще получите отговор за всеки Ваш въпрос в рамките на 24 часа.

 

________________________________________________________________________________________________

MastercardVisa                                                                   Mastercard SecureVisa Verificated